20/02/2020

TIẾN BỘ


Vì bạn không ngừng kiểm tra và thay đổi bản thân nên bạn tiến bộ trông thấy. Sự tiến bộ ấy tạo ra niềm hạnh phúc thực sự và người khác cũng hạnh phúc khi trông thấy bạn.

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội