13/01/2020

THÍCH NGHI

Bạn chấp nhận mọi chuyện và mọi người. Những gì có ích, bạn góp nhặt và truyền sức mạnh. Những gì vô ích, bạn buông bỏ.

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội