09/12/2019

TIN TƯỞNG

Vì bạn luôn cố gắng hết sức nên bạn được cổ vũ, khích lệ.
Vì bạn luôn nhìn vào sự tiến bộ và ưu điểm của mọi người nên bạn được yêu mến và tôn trọng.
Vì bạn luôn tin tưởng và thiện chí nên bạn thành công. 

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội