27/11/2019

SÁNG SUỐT

Nếu bạn trung thực và khiêm nhường thì những hành động đàng hoàng, sáng suốt của bạn sẽ bảo vệ bạn.

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội