09/10/2019

ĐẦY ẮP

Đôi khi, bạn làm những việc nhỏ nhưng cảm thấy mãn nguyện và ý nghĩa. Đôi khi, bạn làm những việc lớn nhưng cảm thấy trống rỗng ở bên trong. Điều quan trọng nhất là bạn hiểu được việc đó có ý nghĩa như thế nào với chính bạn, với những người xung quanh. Và làm với lòng nhiệt tình, vô tư.

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội