06/09/2019

GIÁ TRỊ BẢN THÂN

Bạn khẳng định giá trị bản thân bằng chính cách sống của mình, chứ không bằng cách người khác nhìn nhận hay đối xử với bạn. Thời gian sẽ trả lời bạn thật sự là ai.

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội