06/08/2019

ĐỂ YÊU NHIỀU HƠN

Có lúc cần bao bọc, và cũng có những lúc cần buông tay.
Có lúc cần an ủi, và cũng có những lúc cần nói thẳng thừng, dù có làm đau cái tôi.
Có lúc cần ở bên mọi người, và cũng có những lúc cần ở một mình.
Để quay về với sự cân bằng vốn có, và để yêu thương nhiều hơn.

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội