30/05/2019

SỐNG TRONG HIỆN TẠI


Sống trong hiện tại nghĩa là làm những gì cần làm, ngay bây giờ. Nếu không phải bây giờ thì sẽ không bao giờ.
(Sử dụng ảnh của Jeeshoots)

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội