08/04/2019

TỰ TIN

Khi bạn trung thực, bạn không cần chứng tỏ bản thân trước người khác. Bạn vững chãi và tự tại.

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội