30/04/2019

NHƯ MỘT TRÒ CHƠI

Khi tình huống đến với bạn tức là bạn đã sẵn có khả năng để vượt qua. Sự khác biệt nằm ở chỗ chấp nhận, tin tưởng và tận dụng mọi thứ có thể để băng qua nhẹ nhàng nhanh chóng.
(Tranh của Manka Kasha)

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội