02/04/2019

BẢN TÍNH NGỌT NGÀO

Những người có bản tính ngọt ngào chẳng gây đau khổ cho ai dù là vô tình.

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội