13/03/2019

CHỦ NHÂN VÀ NẠN NHÂN

Với các tiện ích hiện đại, hãy sử dụng như một công cụ, chớ để chúng làm chủ tâm trí ta.

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội