28/03/2019

PHIÊN BẢN TỐT NHẤT

Có người nói "Bạn làm việc này là tốt nhất".
Người khác nói "Bạn làm chả ra gì".
Người khác nữa lại nói "Bạn có thể làm tốt hơn".
Vậy chớ để góc nhìn của người khác tô vẽ nên hình ảnh bản thân bạn. Hãy dùng chính sắc màu là những phẩm chất của bạn để tạo ra hình ảnh bản thân tốt nhất.
(Tranh của S. Hee)

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội