02/02/2019

YÊU THƯƠNG

Tôi tạo ra sự khác biệt bằng cách đem yêu thương và vẻ đẹp vào từng hành động và lời nói.

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội