12/02/2019

"VÌ BẠN XỨNG ĐÁNG"


Bạn tìm kiếm, tìm bằng mọi cách và cuối cùng bạn đã thấy.
Bạn cố gắng, bằng cả trái tim nên chiến thắng đã được đảm bảo.


0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội