22/02/2019

NHƯ BIỂN RỘNG

Để bình an trong mối quan hệ, hãy chỉ cho đi và tha thứ, không vội kết luận cũng không phóng chiếu. 

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội