27/01/2019

TRÒ CHUYỆN NGỌT NGÀO

Khi luôn ý thức về những điều tốt đẹp trong mỗi người, con người ta sẽ luôn nói những lời ngọt ngào.

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội