08/01/2019

TIẾNG THÌ THẦM

Bạn thay đổi vì đâu đó trong bạn có tiếng thì thầm "Mình còn có thể tốt hơn nữa".
Bạn thinh lặng vì có tiếng thì thầm "Còn điều gì sâu sắc hơn mà mình cần khám phá".
Và bạn nhẹ nhàng băng qua thử thách.
(Tranh của S. Hee)

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội