08/12/2018

NÓI ÍT HIỂU NHIỀU


Vì bạn nói bằng ngôn ngữ của trái tim nên ai cũng hiểu. 
(Tranh của Ernest Howard Shepard)

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội