09/11/2018

TỰ TRỌNG VÀ TÔN TRỌNG


Một người tự trọng thực sự thì khiêm nhường và tôn trọng tất cả mọi người.
(Tranh của S. Hee)

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội