03/10/2018

SỬ DỤNG THỜI GIAN


Thời gian nói hãy sử dụng tôi cho cẩn thận và bạn sẽ luôn có thì giờ để làm những điều mình muốn làm.

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội