12/08/2018

NGẠC NHIÊN CHƯA?


Nếu bạn làm một việc thấy khó khăn còn người khác lại dễ dàng, sao không hỏi chuyện họ? Nếu thật sự lắng nghe, có thể bạn sẽ thấy một góc nhìn hoàn toàn khác. Và rồi bạn cũng dễ dàng làm được.

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội