29/08/2018

KIÊN NHẪN


Ở đâu có kiên nhẫn, ở đó có bình an. Ở đâu có bình an, ở đó có tình yêu. Và những điều không thể biến thành có thể.

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội