26/07/2018

THIỆN CHÍ


Nếu có điều gì tốt đẹp, tích cực trong lòng, tôi sẽ mở lời. Nếu không, tôi sẽ yên lặng.

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội