14/06/2018

THÍCH NGHI


Bạn tạo ra một không gian để bạn là chính mình, người khác là chính họ nhưng hướng tới những điểm tương đồng, những điều tốt đẹp và giải pháp.
(Tranh của Geninne D. Zlatkis)

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội