19/06/2018

NHIỆT TÌNH


Bạn quên đi quá khứ và trút đầy mình bằng lòng nhiệt tình để tạo dựng hiện tại và tương lai.
(Ảnh của Yahya Taufikurrahman)

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội