24/05/2018

TRONG SÁNG


Có những đôi mắt là tấm gương trong, chỉ phản chiếu những gì tốt đẹp nhất ở bản thân và người khác.

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội