28/05/2018

QUYỀN LỰA CHỌN

Dẫu quá khứ của bạn như thế nào, bạn luôn có quyền lựa chọn.
Dẫu người ta nói gì về bạn, bạn luôn có quyền lựa chọn.
Dẫu chuyện xảy ra như thế nào, bạn luôn có quyền lựa chọn.
Ngay lúc này. Chọn cách nghĩ khác đi. Cách phản hồi khác đi. Thay đổi bắt đầu từ đó.

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội