17/04/2018

TỰ NHIÊN NHƯ CÂY CỎ


Những gì tự nhiên nhất có thể xuyên qua tất cả mọi vỏ bọc và chạm đến nơi sâu thẳm trong tâm hồn.

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội