15/03/2018

CHẢY TRÔI


Mọi thứ đến với chúng ta, đến để rồi đi, hay nói đúng hơn, đến để ta cho đi. Không chỉ là tiền trong túi, mà cả sự thông thái, của cải, ý tưởng, cả những cơ hội, đến với ta để vào đúng thời điểm, ta lại cho đi. Chảy trôi theo dòng đời là vui vẻ đón nhận tất cả những gì cuộc đời mang đến, sử dụng khéo léo và rồi lặng lẽ cho đi, không níu giữ.

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội