04/02/2018

TÂM HỒN HÀO PHÓNGSự sẻ chia làm vơi hết những nỗi buồn và nhân lên những niềm vui. Sự sẻ chia bắt nguồn từ sự chấp nhận, không phán xét và lòng hào phóng rộng lượng. (Tranh của S. Hee)

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội