19/02/2018

NHỮNG VIỆC NÊN LÀM TRONG NĂM 2018


Hãy nhẹ nhàng đến mức bạn không cay đắng với bất kì ai.
Hãy thấu hiểu đến mức bạn có thể để quá khứ là quá khứ.
Hãy rộng lượng đến mức bạn không cần nghĩ hoặc nói về yếu kém của người khác.
Hãy khiêm tốn đến mức bạn có thể học từ mọi điều và không bao giờ trở thành nạn nhân.
Hãy... tự thêm vào danh sách của bạn!

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội