24/02/2018

DẠY BẰNG YÊU THƯƠNG


Cách dạy tốt nhất là dạy bằng yêu thương. Một khi trái tim đã hiểu, cái đầu sẽ mở ra. (Tranh của Cicely Mary Barker)

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội