06/01/2018

TIN TƯỞNG VÀ XÔNG PHA

Khi bạn tin mình có thể thì bạn sẽ tìm kiếm, mầy mò, sáng tạo ra mọi cách để làm cho bằng được.

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội