17/11/2017

CẦU TIẾN


Một người cầu tiến sẽ tìm ra ích lợi trong mỗi lời nhận xét và chủ động tạo ra sự thay đổi.

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội