22/10/2017

THAY ĐỔI

Trải nghiệm giúp thay đổi cái nhìn. Khi tôi nhìn khác đi, tôi tự nhiên cư xử khác.

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội