15/10/2017

"SỐNG ĐỂ LÀM GÌ EM BIẾT KHÔNG?"


Công việc sẽ còn nhiều và nhiều nữa. Quan trọng là tôi biết tại sao tôi muốn làm?
Những con người mà tôi gặp gỡ sẽ nhiều và nhiều nữa. Quan trọng là tôi học được gì ở họ và tặng họ được những gì?
Tháng ngày sẽ nối tiếp tháng ngày. Quan trọng là tôi đang đến gần hay đi xa mục đích của cuộc đời mình?

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội