24/10/2017

QUAN TRỌNG VÀ ƯU TIÊNHơn cả công việc, đó là tình người.
Hơn cả xích mích, đó là sự chấp nhận và thích nghi vì lợi ích chung.
Hơn cả tranh cãi đúng sai, đó là sự thật và lòng hướng thiện.

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội