12/09/2017

TIẾN LÊN


Lòng khiêm nhường giúp ta học hỏi, thích nghi và tiến lên mỗi ngày, thay vì đòi hỏi và đổ lỗi.

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội