14/08/2017

TRONG SÁNG


Khi con 3 tuổi, mẹ muốn con ngủ riêng nên mua cho con một chiếc giường mới. Sau một đêm khóc lóc, sáng ra con nói với mẹ "Chiếc giường mới cũng không bằng mẹ".
(Sử dụng ảnh của Anil Tortop)

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội