03/08/2017

KHÁC BIỆT


Đã đủ rồi những lời thở than, khác biệt là khi thay đổi cách nhìn và đứng lên hành động.
Đã đủ rồi những vội vã bất an, khác biệt là khi an nhiên tự tại và nhanh chóng thích nghi.

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội