20/08/2017

CHÂN THÀNH


Dù chuyện gì xảy ra, thẳng thắn chân thành vẫn là cách giải quyết tốt nhất.

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội