17/07/2017

TƯỚI TẮM TÂM HỒN


Giống như một cái cây cần nước mát và ánh mặt trời, tâm hồn cũng cần được tưới tắm bằng sự tĩnh lặng và những lời thông thái.

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội