13/07/2017

MỐI QUAN HỆ HÒA THUẬN


Để hòa thuận, chúng ta không cần giống nhau. Mỗi người chỉ cần tự hoàn thiện mình và học cách thích nghi với những sự khác biệt của nhau.

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội