22/07/2017

BAY


Ta có thể đi khắp mọi nơi dưới gầm trời này nhưng ta không thể chạy trốn chính bản thân mình. Vì thế, những gì ta muốn thay đổi ở chính mình, hãy đối mặt và thay đổi từng ngày. Những gì ta yêu thích ở chính mình, hãy làm cho nó lớn lên và mang lại lợi ích cho mọi người.

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội