28/05/2017

TẠO THÀNH NỘI LỰC


Những hành động chất lượng sẽ truyền sức mạnh.
Những lời nói thật và tích cực sẽ truyền sức mạnh. 
Ngày qua ngày, những thứ ấy tạo thành nội lực.

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội