13/04/2017

TẬP TRUNG


Sự chú ý đặt vào đâu là năng lượng đổ về đó. Vậy hãy tập trung vào những gì thật sự quan trọng và ý nghĩa với mình.

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội