17/04/2017

NHƯ DÒNG SÔNG


Một người thiếu khoan dung sẽ phản ứng trước mọi tình huống. Một người biết khoan dung sẽ không quá sa đà vào tiểu tiết, họ tìm cách thích nghi và tiến lên.

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội