03/04/2017

CAN ĐẢMCan đảm là cởi mở để học hỏi.
Can đảm là thấy sợ nhưng vẫn hành động.

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội