01/03/2017

VƯỢT QUA THỬ THÁCH


Tình huống đến với bạn bởi vì bạn đủ khả năng để vượt qua. Hãy tin tưởng, bình tĩnh và táo bạo hành động.

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội